הרשמה - קדמת הבמה - קרית אונו

הרשמה

הקתדרה למחול

ייצוגיות ישראלי

 

בית ספר רוקד

בית ספר אביגדור ורשה

כיתות א'-ב' 13:00-14:00

כיתות ג'-ד' 14:00-15:00

להרשמה

ניר

כיתות א'-ב' 13:00-14:00

כיתות ג'-ד' 14:00-15:00

להרשמה

בית ספר עלומים (ימי א')

ד-ה  13:30-14:30

ב-ג  14:30-15:15

א  15:15-16:00

להרשמה

בית ספר שרת (ימי ה')

א-ב  13:00-14:00

ג-ד  14:00-15:00

להרשמה

רימונים

כיתות א'-ב' 13:00-14:00

כיתות ג'-ד' 14:00-15:00

להרשמה

בית ספר יעקב כהן (ימי ב')

א-ב  13:00-14:00

ג-ד  14:00-15:00

להרשמה
נגישות