מערכת שעות כללית – המרכז העירוני למחול

מערכת שעות כללית

יום א'

Jazz

ד'-ו': 16:30-17:30

ב'-ג': 17:30-18:30

ז'-ט': 18:30-19:45

י'-י"ב: 19:45-21:00

Hip-Hop

ב'-ג': 16:30-17:30

ד'-ו': 17:30-18:30

י'-י"ב: 18:30-19:45

ז'-ט': 19:45-21:00

BreakDance

15:30-16:30

יום ב'

מסלול מקצועי: בלט

Kids (ה'): 15:30-16:30

Young (ו'): 16:30-17:30

Junior (ז'-ט'): 17:30-19:00

Senior (י'-י"ב): 19:00-20:30

בלט מבוגרים: 20:30-22:00

מסלול מקצועי: מודרני

Kids (ה'): 16:30-17:30

Young (ו'): 17:30-18:30

Junior (ז'-ט'): 19:00-20:30

Senior (י'-י"ב): 20:30-22:00

Basic Steps 3 (ג'-ד'):

16:00-17:00

Basic Steps 1 (א'):

17:00-17:45

Basic Steps 2 (ב'):

17:45-18:45

יום ג'

Baby Steps 1: (3-4)
16:45-17:30

Baby steps 2: (5-6)
17:30-18:15

זומבה מבוגרים:

20:00-21:30

יום ד'

Jazz

ד'-ו': 16:30-17:30

ב'-ג': 17:30-18:30

ז'-ט': 18:30-19:45

י'-י"ב: 19:45-21:15

Hip-Hop

ב'-ג': 16:30-17:30

ד'-ו': 17:30-18:30

י'-י"ב: 18:30-19:45

ז'-ט': 19:45-21:15

BreakDance

15:30-16:30

יום ה'

מסלול מקצועי: בלט

Kids  (ה'): 15:30-16:30

Young (ו'): 16:30-17:30

Junior (ז'-ט'): 17:30-19:00

Senior (י'-י"ב): 19:00-20:30

מסלול מקצועי: מודרני

Kids  (ה'): 16:30-17:30

Young (ו'): 17:30-18:30

Junior (ז'-ט'): 19:00-20:30

Senior (י'-י"ב): 20:30-22:00

Basic Steps 3 (ג'-ד'):

 16:00-17:00

Basic Steps 1 (א'):

17:00-17:45

Basic Steps 2 (ב'):

17:45-18:45

נגישות